Walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze MKS Ina Goleniów!

Zarząd MKS Ina Goleniów zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze dla członków MKS Ina Goleniów, które odbędzie się w dniu 7.06.2018r., tj. w czwartek o godz. 18.45. Miejsce zostanie podane w późniejszym terminie.

Celem zorganizowania zebrania jest:
1. Podsumowanie działalności Stowarzyszenia.
2. Wybory członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

Prosimy o stawienie się w w/w terminie. W przypadku braku niezbędnej minimalnej ilości członków Stowarzyszenia na wskazany termin, Zebranie odbędzie się w tym samym dniu o godz. 19.00

Leave a Reply