Zarząd

PREZES

Janusz Karpowicz

 

V-ce Prezes

Bogdan Gibała

Sekretarz

Paweł Maślanka

Członkowie zarządu

Sławomir Maros

Jacek Mojsiewicz

Komisja Rewizyjna

Paweł Gulbinowicz

Rafał Listkiewicz

Roman  Wozniak

Szef Biura

Bogdan Hnatiuk